Наследникът на Конфуций вижда бъдеще за съвременното общество

В края на миналата година един от 3-милионните потомци на Конфуций гостува в България и респективно посети всички градове свързани с Китай. Оказа се, че те всъщност бяха само 4 – Русе, Велико Търново, Пловдив и София. Живият наследник, 75-то поколение от фамилията на великия китайски философ се казва Кон Сянлин и е изследовател и автор на няколко труда върху конфуцианството. Член е на Китайската асоциация „Конфуциий”, почетен директор на Китайската асоциация по опазване на Конфуцианските храмове и консултант на Конфуцианската асоциация на Република Корея.
С такова CV, спокойно можем да го определим като един от представителните наследници. Останалите над 2 999 999 потомци на Конфуций са разпръснати в над 30 държави от целия свят. Кон Сянлин каза, че не всички поддържат връзка, но като цяло „се знаят”. Всъщност, ако наредим един върху друг 120-томовата семейна генология на конфуцианската фамилия ще се получи кула с над два метра височина.
Господин Сянлин определено се забелязва отдалеч – и то не само заради специфичната форма на очите си. Дори и облечен в костюм аз не спрях да го виждам в дълга, традиционна за ханската династия тога.
Кон Сянлин беше  постоянно усмихнат и като че ли да запази традицията на прабаща си определено си пестеше думите. Говореше малко и запленително.
Каза ми, че вижда бъдеще за света, което учудващо ме успокои. А за българите в частност, каза, че са му направили впечатление, че са „хора с високо съзнание”.
Естествено, традиционно по азиатски той не спря да снима с малкото си фотоапартче, а когато си поговорихме, той ми каза, че аз съм снимала много…


Интервю с Кон Сянлин:


- Г-н Сянлин, кой е водещият елемент във философията на Конфуций и кои са основните конфуциански ценности?
- Може да се каже, че един от основните елементи във философията на Конфуций е неговата етическата философия или по-точно как човек да бъде човек в обществото. Вторият основен елемент е политическата му философия, или как да бъде изградено едно хармонично общество. В историята на източна Азия, тези два елемента са породили изключително голямо влияние. Дори понастоящем, те продължават да имат силно влияние в управлението. Относно основните ценности, те донякъде съвпадат с основните елементи, на които може да бъде разделено учението на Конфуций. Но неговата най-основната ценност и идея е изграждането на едно хармонично общество. Конфуций е издигнал цяла серия от предложения как по-точно да бъдат осъществени ценностите, за които той преподава. Другия вид главни ценности са тези, свързани с педагогиката и образованието. Но в крайна сметка, той издига принципа за търсене на хармония в различието, с който принцип може да се изгради едно хармонично общество и свят.

- Как според Вас философията на Конфуций би помогнала за създаването на такава хармония в света?
- Конфуций е дал много конкретни идеи и е посочил точни пътища за създаването и възстановяването на хармонията. Основните идеи са за управление чрез добродетели, намаляване на наказанията, но все пак да се създаде закон, с който провинилите се, да биват наказани. Обществените блага трябва да бъдат по равно разпределени между всички слоеве на обществото, така че да се даде възможност и на бедните да замогнат. В областта на дипломатическите отношения, Конфуций силно се противопоставя на войната. Той смята, че трябва да се положат всички възможни усилия, за да има мирно съжителство между държавите.

- Виждате ли приложение на конфуцианството в съвременния свят с политика?
- Философията на Конфуций винаги е била приложима и продължава да се прилага в съвременния свят и политика. Всъщност по отношение на нравствеността и морала, също така по отношение на обществения и политическия живот, ценностите на Конфуций са положени като основа в съвременен Китай. Още повече, че китайските политици все повече използват идеите на конфуцианството при управлението на държавата.

- Днес много хора се фокусират върху материализма и губят устойчиви ценности, мислите ли, че в нашето съвремие, конфуцианството би придобило достатъчно популярност и би променило мирогледа на хората?
- Всъщност в последните години хората все повече преследват материални ценности и парите, но аз считам, че когато материалните неща бъдат придобити до известна степен, то човек все повече ще се нуждае и да се ориентира към вътрешните, духовни ценности. Защото според мен обществото като цяло почва да осъзнава, че материалните ценности не са достатъчни и то трябва да се стреми към по-високи цели като култура и духовност. Аз съм оптимист по отношение на развитието на съвременното общество и смятам, че хората постепенно ще захвърлят материалните ценности и ще се преориентират към духовните.

- Колко са живите наследници на Конфуций днес? Поддържате ли връзка с тях?
- Живите наследници в момента, са над 3 милиона и са разпръснати в над 30 държави в целия свят. Не абсолютно всички поддържат връзка, но като цяло имаме връзка. Миналата година ние преработихме нашата родова генология и установихме, че тези които са по-сплотени и поддържат връзка помежду си са около 70 процента. Всъщност нашата семейна генология се състои от над 120 тома и ако ги наредим един върху друг ще се получи колона от над 2 метра височина.

- Успяхте ли да съберете впечатления от България и какви са те?
- Аз съм от четири дни в България и впечатленията ми до момента са отлични. Забелязвам, че българите са хора с много високо съзнание. Също така, като характер са по-спокойни. Не са така нервни и забързани като китайците. Третото нещо, което много ме изненада е, че българите много добре познават Конфуций.

- Какво бихте искали да кажете на българите?
- Аз знам, че в момента българите са в един труден период от своята история, затова искам да им пожелая много духовни сили, единство и разбирателство помежду им и крепко здраве.


Leave a Response